Nyheds arkiv

11-01-2019

Ny anmeldelse af "De danske sønderjyders førstemand"

En nødvendig udgivelse og naturligvis velanbragt op til 2020.

 

Kulturredaktør Hans-Christian Davidsen har i tidsskriftet for kunst- og kulturformidling "Kulturkapellet" anmeldt den nye bog "De danske sønderjyders førstemand" under overskriften "Den første moderne mindretalspolitiker i grænselandet". Første bind af Hans Schultz Hansens biografi omhandler perioden af H.P. Hanssens liv frem til Første Verdenskrigs udbrud i 1914. Andet bind, der udkommer i 2020, vil omhandle tiden efter 1914.

Hans-Christian Davidsen skriver bl.a.: "Det er forskningsleder Hans Schultz Hansen, der i første del af en ny biografi drager H.P. Hanssen frem ikke blot som politiker, men også som moderne og med “mindretal” i det sammensatte substantiv.

Nu var danskerne - som han repræsenterede - nok mindretal i Slesvig-Holsten og sikkert også i Slesvig. Men var de det også i Nordslesvig? Betegnelsen giver dog god mening, for de dansksindede syd for Kongeåen var fra 1864 til 1920 underlagt et tysk overherredømme og sammen med blandt andre polakkerne fra 1867 et af Preussens mindretal".

Anmelderen mener, at biografien er en nødvendig udgivelse: "Den seneste bog om H.P. Hanssens liv blev udsendt i 1988 af den nu afdøde historiker Henrik Fangel. Den havde dog slet ikke det omfang, som Hans Schultz Hansens tobindsværk kommer til at have, og den hvilede desuden i høj grad på fotografier.

Hans Schultz Hansens biografi er derfor en nødvendig udgivelse og naturligvis velanbragt op til 2020, hvor 100-året for genforeningen markeres. H. P. Hanssen var om nogen med til at skabe forudsætningerne for Nordslesvigs forening med kongeriget".

I anmeldelsen betones, at "forfatteren tegner et uhyre grundigt portræt af personen, han kalder for “de dansksindede sønderjyders førstemand”. Generelt præsenteres læseren for H.P. Hanssens udlægninger, hvorimod hans modstandere kommer knap så meget til orde, og man fornemmer derfor en vis sympati for H.P. Hanssen og dennes fløj.

Hans Schultz Hansens studier kan der næppe sættes en finger på. Han har foretaget dyberegående kildestudier af H.P. Hanssens ungdomsår og avisen Hejmdals drift og haft fat i primære kilder for at kunne verificere H.P. Hanssens egne fremstillinger".

Hele anmeldelsen i "Kulturkapellet" kan læses her:

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk