Nyheds arkiv

01-02-2019

God omtale af "De danske sønderjyders førstemand – H.P. Hanssen 1862-1914" til de danske biblioteker – En grundig bog

Dansk BiblioteksCenter giver i de danske bibliotekers fælleskatalog bogen en fin omtale og vurdering. Bogen bør anskaffes af alle større biblioteker.

 

De danske biblioteker har et fælleskatalog, hvor nye bøger beskrives og vurderes.

Louise Urban Andersen, Dansk BiblioteksCenter (DBC), har lavet en beskrivelse af Hans Schulz Hansens nye bog "De danske sønderjyders førstemand – H.P. Hanssen 1862-1914", og hendes vurdering er:

  • "Grundig biografi, der ikke kun lovpriser Hanssen, men også kaster et kritisk blik på hans bedrifter".
  • "Der er tidligere udkommet nogle småskrifter om H.P. Hanssen……, men den nye biografi er langt mere omfangsrig og bidrager med ny viden".
  • "Bogen kan læses af alle med interesse for personalhistorie og i særdeleshed det nordslesvigske spørgsmål".

Louise Urban Andersen anbefaler bibliotekarer at købe bogen til alle større biblioteker. Bogen er særlig interessant for biblioteker i Sønderjylland.

Se hele DBC's omtale af bogen "De danske sønderjyders førstemand – H.P. Hanssen 1862-1914" her:

 

Fakta om Dansk BiblioteksCenter (DBC)

Hovedopgaven for Dansk BiblioteksCenter - i daglig tale forkortet til DBC - er bl.a. at

  • udarbejde den danske nationalbibliografi og en brugerrettet bibliotekskatalogisering,
  • drive og udvikle Danbib, som er folke-, uddannelses- og forskningsbibliotekernes fælleskatalog, og som understøtter det fælles lånesamarbejde mellem bibliotekerne og drive og
  • videreudvikle bibliotek.dk, der er borgernes fælles indgang til de danske bibliotekers samlinger.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk