Nyheds arkiv

06-02-2019

Historisk Samfund for Sønderjylland udgiver Henrik Skov Kristensens nye bog Gerningsmænd eller ofre?

Historisk Samfund for Sønderjylland udgiver museumschef Henrik Skov Kristensens nye bog ”Gerningsmænd eller ofre?” om det tyske mindretals erindring om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret i komparativ belysning.

 

Bogen, som ligger i forlængelse af Henrik Skov Kristensens debatskabende værk fra 2011 Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret, følger det tyske mindretal i Sønderjyllands vanskelige omgang med sin nazistiske fortid fra 1945 til 2016. Den søger svar på, hvordan erindringen om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret har udviklet sig i mindretallet, og hvorfor den ofte har givet anledning til konflikt med den danske flertalsbefolkning og internt i mindretallet.

Skelner mellem erindring og historie.

Bogen skelner mellem erindring og historie. Begge dele beskæftiger sig med fortiden. Men hvor historien stræber efter at etablere troværdig viden om den, forsøger erindringen at bearbejde fortiden, så den kan håndteres så smertefrit som muligt af datidens aktører og deres efterkommere. Erindring kommer således ofte til at handle om fortrængning og glemsel. Begrebet ’erindring’ anvendes her om den foranderlige selvforståelse af fortiden inden for et erindringsfællesskab. Og det er bogens synspunkt, at erindringen i det tyske mindretal skal anskues på baggrund af den tilsvarende i Forbundsrepublikken Tyskland.

Henrik Skov Kristensens nye bog er bortset fra en lang række illustrationer identisk med en afhandling, som sammen med Straffelejren af Syddansk Universitet er antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad. Forsvaret finder sted den 22. marts 2019 i Alsion i Sønderborg.

Bogen er til salg i boghandelen for vejledende udsalgspris 248 kr., og kan af de ca. 2.100 medlemmer af Historisk Forening Sønderjylland købes via foreningens hjemmeside til 148 kr.

 

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk