Nyheds arkiv

12-02-2019

Gerningsmænd eller ofre? – mesterlig - et videnskabeligt hovedværk – skabte et sandt tidehverv i grænselandet.

Henrik Skov Kristensens nye bog har skabt et sandt tidehverv i grænselandet, og hans nye bog er mesterlig – et videnskabeligt hovedværk.

 

Flemming Østergaard giver Henrik Skov Kristensens nye bog Gerningsmænd eller ofre? med undertitlen Erindringen i det tyske mindretal i Sønderjylland om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret i komparativ belysning 6 stjerner af 6 mulige i sin anmeldelse i Jyllandsposten den 10. februar 2019. De 6 stjerner begrundes med meget positive og rosende vurderinger.

Anmelderen tør roligt vove den påstand, at Henrik Skov Kristensen med sin nye bog efter et omfattende forfatterskab "fuldender sit videnskabelige hovedværk".

Flemming Østergaard uddyber det med: "Fagligt demonstrerer Henrik Skov Kristensen, at solid forskning parret med fornemt formidlingstalent kan ændre noget politisk og kulturelt. Hans bøger slog hul i mindretallets mørnede diger og ændrede tilgangen til den fælles historie i grænselandet. Et positivt udslag heraf ses af bogens titelblad, hvor det fremgår, at mindretallets organisation Bund Deutscher Nordschleswiger har støttet udgivelsen af bogen".

Gerningsmænd eller ofre? er den videnskabelige overbygning på den anmelderroste populærvidenskabelige bog Straffelejren fra 2011. Straffelejren adstedkom, som anmelderen anfører "et paradigmeskifte i det hjemmetyske mindretals omgang med sin nazistiske fortid".

Gerningsmænd eller ofre?'s fokus er hjemmetyskernes erindring – ikke historien - om den nazistiske fortid. Forskellen er, at "hvor historien stræber efter at etablere kontant viden, søger erindringen at bearbejde fortiden, så den kan håndteres smertefrit af efterkommere og undertiden behændigt gøre gerningsmænd til ofre". Det sker ifølge anmelderen ved, at "mindretallets erindringshåndtering af sin nazistiske fortid skal (derfor) søges i spændingsfeltet mellem det tyske moderland og den danske herbergsstat".

Endelig anfører Flemming Østergaard, at "Henrik Skov Kristensen er en spændstig stilist, der udtrykker sig i et letforståeligt, men marvfuldt og præcist dansk" og fortsætter "Ofre eller gerningsmænd er mere videnskabelig i sin tilgang end Straffelejren og kræver mere koncentration af sin læser. Men det er på ingen måde forlenet med eksamenslæsningens pligt, og den giver sin læser en enestående indføring i et af grænselandets store konfliktområder".

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk