Nyheder

09-03-2018

Èndagsturen søndag den 27. maj 2018

I 2018 byder rejseprogrammet på to udflugter: en ny endagstur til det sydlige Holsten – til Ahrensburg, Wandsbek og Reinbek – og en tredagestur til Braunschweig-Wolfenbüttel-Helmstedt, som er en reprise af 2017-rejsen. Begge udflugter er traditionen tro med Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen som de fagligt kyndige og underholdende fortællere. Tilmelding/deltagelse Tilmelding til udflugterne senest tirsdag den 3. april pr. mail på udflugt.hssdj@gmail.com. Hvis du/I er interesseret i begge ture – så send venligst en mail pr. tur, mærket henholdsvis ”Holsten 2018” og ”Braunschweig 2018”. Oplys ønsket antal deltagere, navn(e), adresse(r) og telefonnr. Ved overtegning foretages udvælgelse ved lodtrækning. Vi stiler efter at kunne give en tilbagemelding om deltagelse (eller ej) medio april. Derefter vil vi sende flere programoplysninger og betalingsanvisning mv. Er der spørgsmål af praktisk art, kan turenes administrator, Mogens Asmund, træffes på telefon 40 36 09 38.

Slotte m.m. i det sydlige Holsten 

Årets éndagstur går til det sydlige Holsten. Hovedmålet er Ahrensburg, hvor slægten Rantzau sidst i 1500-tallet fik bygget både slot og kirke. Slottet minder en del om Glücksborg og er yderst velbevaret i det ydre. Knap to hundrede år senere blev slot og gods overtaget af den stenrige Schimmelmann-familie, og de præger det indre. Her er der elegante 1700-tals rum, som er rigt udstyret med møbler, malerier og meissen-porcelæn. Kirken er derimod stadig helt præget af Rantzau-familien. Til gengæld møder vi Schimmelmann-familien igen i det pragtfulde klassicistiske mausoleum, som den første Schimmelmann fik bygget over sig selv i Wandsbek – den gang et andet gods, familien ejede, men i dag en del af Hamborg.

Turens tredje mål bringer os tilbage til 1500-tallet. Vi besøger slottet i Reinbek, som blev bygget af den første Gottorp-hertug, Adolf. Slottet rummer en række sale og værelser. De er ret sparsomt møbleret, men smukke med lofter og kaminer fra 1500-tallet.

Praktisk information: En lettere strabadserende endags-tur med tidlig start – forventelig kl. 7 fra Haderslev, kl. 7.30 fra Aabenraa og kl. 8 fra Kruså. Hjemkomst Kruså ca. kl. 19. Endelig tidsplan og program kommer senere. Der er plads til ca. 40 deltagere i den bekvemme langtursbus. Prisen pr. deltager på 600 kr. dækker bustransport, middag, kaffe og entreer.

 

Tredagesturen torsdag den 23. – lørdag den 25. august 2018

Braunschweig, Wolfenbüttel og Helmstedt/Marienborn

Turen fortsætter serien af rejser til de danske dronningers hjemlande. Målet er det tidligere hertugdømme Braunschweig-Wolfenbüttel, som har leveret to danske dronninger: Knud 6.s Gertrud og Frederik 5.s anden dronning Juliane Marie. Men der er ikke kun dronninger på programmet.

Dronning Gertrud var datter af én af de mægtigste mænd i 1100-tallets Nordeuropa, sachserhertugen Henrik Løve. Ham og hans tid møder vi i Braunschweig – i byens markante domkirke i romansk stil og i hans palads Dankwarderode. Vi skal også forbi den engelske park ved det raffinerede Schloss Richmond bygget af en søster til Caroline Mathilde, Christian 7.s ulykkelige dronning, og således med en pikant fyrstelig forbindelse til Danmark på Struensee-tiden. Vi får også lejlighed til at se Schloss Richmonds nabo – en skole, opført i 1930’erne med henblik på uddannelse af Hitlerjugends ledere. Braunschweig var på den tid en nazistisk højborg.

 

Med dronning Juliane Marie er vi oppe i 1700-tallet. Hun var født i Wolfenbüttel, som da i århundreder havde været hertugernes residensby. Wolfenbüttel er en hyggelig by, præget af velholdte bindingsværkshuse, et stort slot med mange minder om Juliane Maries familiekreds og to fine bykirker. Modsat Braunschweig gik byen stort set fri af krigsødelæggelser. Vi bor i Wolfenbüttel.

 

Vi besøger også Helmstedt med det engang betydelige universitet grundlagt af en af Braunschweig-hertugerne. Og i DDR-tiden var Helmstedt-Marienborn den vigtigste grænseovergang mellem Øst- og Vesttyskland – og den vigtigste forbindelse over land til Vestberlin. Anlægget er bevaret, og det skal vi også se.

 

Praktisk information: Turen starter torsdag morgen den 23. august med opsamling i Haderslev, Aabenraa og Kruså. Hjemkomst først på aftenen lørdag den 25. august. De præcise tider og et udførligt program kommer senere. Prisen for turen er 2.350 kr. ved indkvartering i dobbeltværelse og 2.700 kr. i enkeltværelse. Prisen dækker transport i bekvem langtursbus, indkvartering i værelser med bad og toilet, 2 x morgen- og aftensmad, frokost (lørdag og søndag) samt entreer, guidning og foredrag. Turen som helhed er ikke voldsomt fysisk krævende, men man skal påregne at kunne deltage i f.eks. byvandringer op til en times varighed i roligt tempo. Der er plads til ca. 40 deltagere. Heraf er 25 pladser på forhånd besat – af medlemmer, der, grundet overtegning, ikke kom med i fjor.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk