Nyheds arkiv

31-05-2017

15 foredragsaftner om Sønderjyllands historie


For historieinteresserede bosat uden for Sønderjylland er der i efteråret flere muligheder for at følge en foredragsrække om Sønderjylands historie.

Folkeuniversitetet i Århus er arrangør af en foredragsrække, der starter mandag den 4. september og strækker sig over fem mandage, hver gang kl. 19,30-21,15.
Se mere på www.fuau.dk/aarhus/program

Folkeuniversitetet i Odense holder samme foredragsrække i både Kolding og Odense.
I Kolding starter den tirsdag den 24. oktober og fortsætter de efterfølgende fire tirsdage, hver gang kl. 18,15-20.
I Odense indledes onsdag den 1. november og fortsætter de følgende fire tirsdage, hver gang kl. 17,30-19,15. Se mere på fuodense.dk

Alle steder er det overinspektør Lennart S. Madsen, der indleder med at fortælle om "Middelalderens Sønderjylland og hertugdømmets fødsel 700-1544".
> Anden aften fortæller Carsten Porskrog Rasmussen om "Hertugernes tid, Sønderjylland 1544-1720". Foredragsholder tredje aften er Lars N. Henningsen, og emnet er "Slesvig som mønsterregion 1720-1814". Hans Schultz Hansen følger op med "Da slesvigerne blev danskere eller tyskere 1815-1918". Generalkonsul Henrik Becker-Christensen slutter de tre foredragsrækker under overskriften "Fra mod-hinanden til med-hinanden - Sønderjylland 1918-2016.

Foredragsrækken bygger på tobindsværket "Sønderjyllands Historie" udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk